Informacje z Marzec 2019

Informacja dla mediów

Dnia 1 kwietnia 2019 r. o godz. 9 w Centrum Partnerstwa Społecznego (CPS) Dialog im. Andrzeja Bączkowskiego ul. Limanowskiego 23 w Warszawie odbędzie się spotkanie Zespołu negocjacyjnego w sprawie sytuacji w oświacie pod przewodnictwem Doroty Gardias Przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego. W spotkaniu weźmie udział strona rządowa, strona reprezentowana przez związki zawodowe oraz przedstawiciel ze strony organizacji pracodawców, wchodzący w skład Rady Dialogu Społecznego.

Spotkanie ma charakter zamknięty dla mediów. Ze względów organizacyjnych do Państwa dyspozycji zostanie udostępniona sala D w CPS Dialog.

Biuro Rady Dialogu Społecznego

Zapowiedź prasowa

Dnia 25 marca 2019 r. odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego w Centrum Partnerstwa Społecznego (CPS) Dialog im. Andrzeja Bączkowskiego ul. Limanowskiego 23 w Warszawie. Zaproszenie na posiedzenie Prezydium RDS zostało także skierowane do Pana Andrzeja Dudy Prezydenta RP oraz Pana Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów.

Briefing prasowy rozpocznie się o godz. 13:30 w CPS Dialog (w głównym hallu) z udziałem Przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego, Pani Doroty Gardias.

W trakcie briefingu zostaną zaprezentowane ustalenia ze spotkania Prezydium RDS w sprawie omówienia sytuacji w oświacie.

Wstęp za okazaniem legitymacji prasowych. Serdecznie zapraszamy.

Biuro Rady Dialogu Społecznego

Nowa matryca stawek VAT

Strona pracowników i strona pracodawców Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego dnia 13 marca 2019 r. wypracowała stanowisko w sprawie projektu ustawy z dnia 5 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (nowa matryca stawek VAT).

Strona pracowników i strona pracodawców Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego – w sprawie projektu z dnia 5 marca 2019 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa – uważa, że proponowane rozwiązanie, polegające na wprowadzeniu tzw. nowej matrycy stawek VAT, przyczyni się do uproszczenia i uporządkowania systemu stawek podatku VAT. W ocenie Zespołu obecny system stawek podatku VAT jest bardzo skomplikowany i rozbudowany, nastręcza wiele problemów przedsiębiorcom i generuje liczne spory z organami podatkowymi. Zmniejszenie liczby towarów i usług opodatkowanych różnymi stawkami VAT przyczyni się do uproszczenia całego systemu, a wprowadzenie instytucji Wiążącej Informacji Stawkowej zwiększy pewność rozliczeń przedsiębiorców.

Zaproponowane zmiany, w szczególności w zakresie podwyżki stawki podatku VAT na wybrane towary lub usługi, nie powinny w sposób istotny ingerować
w działalność konkretnych przedsiębiorców lub branż. A tak się stanie w przypadku podwyższenia stawki VAT z 5% do 23 % na napoje owocowe z co najmniej 20 % zawartością soku. W ocenie Zespołu jest to rozwiązanie niewłaściwe i nieakceptowalne, aby wyłącznie przedsiębiorcy z branży przetwórstwa owoców i warzyw, rolnicy, sadownicy i ogrodnicy mieli sfinansować koszt wprowadzanych zmian.

Znacząca podwyżka stawki VAT na napoje owocowe z zawartością co najmniej 20% soku owocowego z 5% do 23% oznaczać będzie:

  1. wzrost ceny napojów owocowych i przekierowanie preferencji konsumentów do dużo tańszych słodzonych napojów gazowanych wytwarzanych z koncentratów, niezawierających składników odżywczych występujących w owocach
    i warzywach.
  2. Zmniejszenie produkcji napojów owocowych wynikające ze spadku popytu, co
    w  konsekwencji spowoduje redukcję zatrudnienia w zakładach przetwórczych, mogącą sięgnąć w niesprzyjających warunkach nawet kilkanaście procent.
  3. Zmniejszenie zapotrzebowania przemysłu na owoce z krajowych produkcji co pogłębi już obserwowane na rynku rolnym kłopoty ze zbytem owoców.

Strona pracowników i strona pracodawców Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego, biorąc pod uwagę możliwe, trudne do oszacowania niekorzystne skutki podniesienia stawki VAT z 5% do 23% na napoje owocowe z co najmniej 20% zawartością soku owocowego, mając jednocześnie świadomość fiskalnej motywacji tej zmiany, proponuje przyjęcie 8% (pośredniej) stawki VAT dla napojów owocowych z minimalną zawartością 20% soku owocowego.

Kontynuacja dyskusji w sprawie reformy onkologii

Celem jest poprawa wyników leczenia onkologicznego.

O działaniach rządu zmierzających do poprawy systemu organizacyjnego opieki onkologicznej i powszechnego dostępu do niej dyskutowano na posiedzeniu Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia w dniu 12 marca 2019 roku.

W spotkaniu wzięli udział Pan Sławomir Gadomski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Prof. dr hab. med. Piotr Czauderna – członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP oraz przedstawiciele Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych.

Krajowa Sieć Onkologiczna

W województwie dolnośląskim i świętokrzyskim trwa pilotaż dotyczący wprowadzenia i finansowania Krajowej Sieci Onkologicznej. Pilotaż ma umożliwić przetestowanie nowego modelu organizacji opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci. Obecnie Ministerstwo Zdrowia analizuje rozszerzenie pilotażu na kolejne województwa.

Minister Sławomir Gadomski poparł stanowisko strony społecznej Podzespołu z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia Komitetu Sterującego dla programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej. Podkreślił istotną rolę Komitetu dla skutecznego przeprowadzenia pilotażu.

Komitet ma rozpocząć prace w I kwartale 2019 roku.

Narodowa Strategia Onkologiczna

Kolejna inicjatywa to przygotowanie Narodowej Strategii Onkologicznej, która ma zreformować jakość i skuteczność opieki onkologicznej w Polsce. Prezydencki projekt ustawy o NSO na lata 2020-2030 zakłada opracowanie wieloletniego programu walki z rakiem. Dokument ma mieć charakter międzyresortowy, a podmiotem odpowiedzialnym za przyjęcie Narodowej Strategii Onkologicznej będzie Rada Ministrów. Pierwszy „cancer plan” ma powstać do końca września br.

W toku dyskusji partnerzy społeczni zwrócili uwagę m.in. na brak zdefiniowanej metodologii oceny oraz nieprzeprowadzenie odpowiedniej diagnostyki systemu przed uruchomieniem pilotażu. Uzgodniono przygotowanie stanowiska w tym zakresie.

Rada Dialogu Społecznego na temat obniżenia wieku emerytalnego

Dnia 5 marca 2019 roku w Pałacu Prezydenckim odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Przewodniczącej Forum Związków Zawodowych Doroty Gardias poświęcone omówieniu społecznych i ekonomicznych skutków przywrócenia wieku emerytalnego.

Czytaj więcej

Zaproszenie dla dziennikarzy na posiedzenie plenarne RDS

ZAPROSZENIE

Zapraszamy na posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego (RDS), które odbędzie się 5 marca 2019 r. o godz. 13:00 w Pałacu Prezydenckim przy ul. Krakowskie Przedmieście 48/50 w Warszawie, Sala Kolumnowa.

Posiedzenie poprowadzi Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego Pani Dorota Gardias.

Podczas posiedzenia planowana jest dyskusja na temat finansowych i społecznych skutków przywrócenia wieku emerytalnego. Prezentacje przedstawi Pani Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W posiedzeniu RDS weźmie udział Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Obsługa medialna wyłącznie dla osób akredytowanych. Akredytacje przyjmowane są do 4 marca 2019 r. (poniedziałek) do godz. 12.00 na stronie:

https://www.prezydent.pl/dla-mediow/akredytacje-online/rada

Szczegółowych informacji udziela Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta RP, Katarzyna Gierałtowska, tel.: 721 800 799.

Biuro Rady Dialogu Społecznego

*

Rada Dialogu Społecznego (RDS) działa w oparciu o ustawę z dnia 24 listopada 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1240). RDS zastąpiła działającą od 1994 r. Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Rada Dialogu Społecznego to najważniejsza instytucja krajowego dialogu społecznego w Polsce. Stanowi forum współpracy i dialogu trójstronnego strony pracowników i strony pracodawców oraz strony rządowej. Przewodniczącą RDS jest Pani Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support