Podsumowanie prac Rady Dialogu Społecznego za okres przewodniczenia Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej

Objęcie przewodnictwa w Radzie Dialogu Społecznego – w imieniu strony rządowej – pod koniec października 2017 r. traktowałam jako honor i ogromną odpowiedzialność. Mając świadomość, że ustrojowy charakter dialogu społecznego przyznany przez Konstytucję szczególnie mnie zobowiązuje, starałam się wykorzystać prowadzony na forum Rady dialog społeczny do efektywnego realizowania programu rządu tak, by istotne zmiany kierunków polityk państwa były objęte merytoryczną pracą Rady. Prowadząc aktywną politykę społeczną wiedziałam, że będzie to czas mojej intensywnej pracy. Mojej, i partnerów społecznych.

Czytaj więcej