Rada o ustawie budżetowej oraz aktywnym starzeniu się społeczeństw

Projektowi ustawy budżetowej na rok 2019 oraz działaniom rządu i partnerów społecznych na rzecz aktywnego starzenia się społeczeństw poświęcono kolejne posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego, które odbyło  się w dniu 21 września 2018 roku pod przewodnictwem Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej.

Czytaj więcej