Informacje z Czerwiec 2018

Ministerstwo Finansów na RDS o projekcie założeń budżetu państwa na rok 2019

W dniu 28 czerwca 2018 roku odbyło się kolejne posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej podczas, którego Przedstawiciele Ministerstwa Finansów przedstawili m.in. informację dotyczącą założeń projektu budżetu państwa oraz kształtowania wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2019.

Czytaj więcej

Zapowiedź prasowa

Zapraszamy na posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego, które odbędzie się 28 czerwca 2018 r. o godz. 11.00 w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog im. Andrzeja Bączkowskiego ul. Limanowskiego 23 w Warszawie, sala A.

Czytaj więcej

Na posiedzeniu Zespołu problemowego ds. usług publicznych o poselskim projekcie PO.

Dyskusja nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych odbyła się na posiedzeniu Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS w dniu 13 czerwca 2018 roku. Spotkanie odbyło się z udziałem posła wnioskodawcy Pani Urszuli Augustyn (PO). Czytaj więcej

Posiedzenie Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS

Kontynuacja dyskusji w zakresie wdrażania koncepcji IT w ochronie zdrowia oraz powrót do dyskusji nad zagadnieniem RODO w sektorze medycznym były przedmiotem posiedzenia Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia w dniu 12 czerwca 2018 roku. W posiedzeniu wzięli udział Janusz Cieszyński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz reprezentanci Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W pierwszej części Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński odniósł się do uwag NSZZ „Solidarność” do stanowiska Centrum Systemu Informacyjnych Ochrony Zdrowia dotyczącego prezentacji  „Plany wprowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)” dotyczących m.in. zakresu upoważnienia do dostępu i przetwarzania danych osobowych pacjentów, weryfikacji postępów informatyzacji podmiotów leczniczych, nakładów na wprowadzenie e-usług w ochronie zdrowia. Minister Cieszyński wyjaśnił m.in., iż celem Internetowego Konta Pacjenta jest przede wszystkim umożliwienie pacjentowi swobodnego zarządzania indywidualną dokumentacją medyczną jak również kontroli nad dostępem do swoich danych medycznych. Następnie przedstawił informację w zakresie harmonogramu i strategii wdrażania e-zdrowia w Polsce.
Ustalono, że resort zdrowia pisemnie odniesie się do kwestii przedstawionych przez NSZZ  „Solidarność”.

W dalszej kolejności kontynuowano zagadnienie procesu wdrażania RODO w sektorze medycznym.  Przedstawiciele Urzędu Ochrony Danych Osobowych podkreślili, że główną intencją RODO było wzmocnienie praw osób, których dane dotyczą w każdej branży, również w sektorze ochrony zdrowia.
Uzgodniono, iż członkowie Podzespołu przestawią na piśmie pytania skierowane do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zaproszenie na spotkanie 12-06-2018 r.

Szanowni Partnerzy,

 Związek Rzemiosła Polskiego, włączając się w realizację Programu prac Rady Dialogu Społecznego na rok 2018 w zakresie promocji szkolnictwa zawodowego, organizuje spotkanie promujące dialog społeczny, które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2018 r. w Warszawie, w Pałacu Chodkiewiczów, przy ul. Miodowej 14.

Czytaj więcej

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support