RDS o Konwencji klimatycznej w Katowicach – COP24

W dniu 25 kwietnia 2018 roku odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego z gościnnym udziałem Ministra Środowiska Pana Henryka Kowalczyka poświęcone 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC COP24), której gospodarzem jest Polska. Posiedzenie w imieniu Przewodniczącej Rady Pani Minister Elżbiety Rafalskiej poprowadził Pan Piotr Duda Przewodniczący NSZZ „Solidarność”.

Czytaj więcej