Dobry klimat dialogu regionalnego

Dnia 22 lutego 2018 r. odbyło się spotkanie Przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego z przedstawicielami Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego. Pogłębienie współpracy pomiędzy RDS a WRDS powinno przyczynić się do promowania najlepszych rozwiązań społeczno-gospodarczych w regionach oraz promocji idei dialogu społecznego.

Czytaj więcej